Vitajte na stránke venovanej projektu

vsieti.sk

Projekt sa presúva na služby podHUBie.vsieti.sk a planetA.earth, kde bude postupne preberať najmä články s klimatickou a komunitnou tematikou.

Prvým krokom je odnovenie pôvodného knihy.vsieti.sk na PodHUBí:

https://podhubie.vsieti.sk/tags/knihy

PodHUBie funguje vďaka protokolu Activity Pub v slobodnom Fediverze.


Náhľad do dejín

Môj prvý internetový projekt www lets.slovensko (lets.sk) bol venovaný LETSystémom, časovým bankám, doplnkovým menám a projektom podporujúcim sociálnu, teda kultúrno-spoločenskú udržateľnosť.
Vnímal som v nich nástroj a cestu, ako tvoriť symbiotickú budúcnosť.

S Robom Zelníkom sme potom založili
subjektívny spravodaj Chamelón a
doménu domudra.sk

Na rok 1999 sme vydali prvý Prírodný mesačný kalendár a všetky naše aktivity nasmerovali do našej novej web 2.0 služby vsieti.sk, ktorá v súčasnosti prechádza transformáciou do kultúrno-spoločenského média podHUBie.

Prostredníctvom podHUBia sa postupne sprístupnia všetky služby v prostredí fediverza – federovaného vesmíru v sieti, v ktorom bude vďaka pripojenia WordPressu aj najnovšia stránka planetA.earth, prinášajúca informácie o Symbiocéne, Community building a mojich knihách apod.

PodHUBie dnes slúži najmä na sprostredkovanie infomácii o vzťahu HUBov a ľudí k planéte, prírode, hubám a všetkým živým organizmom a ich vzájomnej prepojenosti. Ponúka a ukazuje nám aj cestu z pomýlenosti Antropocénu do podpornosti Symbiocénu.

Pomáha nám porozumieť prastarej prepojenosti a múdrosti rastlín a podhubí votkanej do vzťahu k prírodnému aj ľudskému prostrediu v konceptoch Suma Quamaña, Buen conVivir, podporujúceho súžitia, συμβίωσις – symbiózy, komunálneho luxusu a spoločného Common Goods&Well Being.

PlanetA.earth sa spolupodieľala na lokalizácii Open Collective a na zriadenú sa svoju stranku Open Collective/planetA.earth.

Open Collective – a new form of association movement, transparent by design
Open Collective/planetA.earth

PodHUBie sa pripája k Transition iniciatívam a ich pohľadu, že ako jednotlivci nemusíme stihnúť potrebné zmeny, aby sme mohli Antropocén prežiť. Ak budeme čakať na to, že za nás nám to zabezpečia korporácie, inštitúcie a vlády, nedočkáme sa nikdy. Ak ale budeme postupovať ako skupiny a komunity, máme šancu, že sa nám to podarí včas.


Pozývame vás vzdať sa bezohľadnosti Antropocénu a tvoriť federovaný, podporujúci svet Symbiocénu, na ktorom nám záleží!

https://podhubie.vsieti.sk/@robo
Creative Commons
Sharing is Caring


Služba vsieti.sk sa zameriavala najmä na oblasti: